Utrata energii w wydalinach

Jest to część zapotrzebowania energetycznego wynikająca z utraty nie wchłoniętych składników pokarmowych. Wynosi ona niezależnie od wieku ok. 42 kJ/kg/d (10 kcal/kg/d).

Z przedstawionego zestawienia mogłoby teoretycznie wynikać, że u dziecka żywionego pozajelitowo całkowite zapotrzebowanie energetyczne nie powinno być dużo wyższe niż suma przemiany podstawowej i zapotrzebowania energii na wzrost (chory w warunkach komfortu cieplnego i ograniczenia do minimum aktywności ruchowej).

Ponieważ są to jednak chorzy w okresie nasilonego katabolizmu z powodu urazu lub zakażenia, ich zapotrzebowanie energetyczne jest znacznie wyższe, np. u osoby oparzonej zapotrzebowanie energetyczne może być ponad 100% wyższe od normy

Author:

Related Post

top