3/5 - (1 vote)

Technika operacji. Operacja przepukliny oponowo-mózgowej przedniej z dostępu zewnętrznego. Znieczulenie ogólne, śródtchawicze z użyciem środków zwiotczających. Cięcie skórne zależne od położenia guza, ze zwróceniem uwagi na konieczność zachowania materiału do zamknięcia rany operacyjnej. Guz oddziela się od skóry preparując jego szypułę. Niekiedy konieczne jest wypreparowanie i czasowe odchylenie kości nosowej. Szypułę zaciska się drenem Penrose’a lub grubą nicią jedwabną, po czym otwiera się worek na jego szczycie. Tkankę nerwową usuwa się nożem elektrycznym przyjmując, że w tej okolicy nie ma ważnych dla życia ośrodków. Po dokładnej hemostazie brzegi opony twardej zeszywa się szwem ciągłym, jedwabnym 5-0. Przy dużym ubytku kostnym poleca się wypełnienie go przeszczepem kostnym lub powięzią. Zeszycie skóry wymaga niekiedy przesunięcia piatów lub pokrycia ubytków przeszczepem skóry własnej.

Operacja przepukliny oponowo-mózgowej tylnej. Przepuklinę oponowo-mózgową odsłania się szerokim płatem skóry wytworzonym na czaszce, dokładnie separując szypułę. Nic wolno skracać i pociągać szypuły w obawie przed krwawieniem i obrzękiem. Po zaciśnięciu szypuły drenem Penrose’a otwiera się worek przepuklinowy na szczycie i nożem elektrycznym usuwa odsznurowaną lub przemieszczoną część tkanki nerwowej. Nie należy odprowadzać wypadniętej tkanki nerwowej do jamy czaszki, grozi to wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego. Jeśli przemieszczone struktury są trudne do zidentyfikowania, a istnieje podejrzenie, że ich usunięcie stworzy poważne niebezpieczeństwo dla życia, to lepiej odstąpić od usuwania guza. W takich przypadkach poleca się powiększenie wymiarów jamy czaszki i zapobieżenie zbyt wczesnemu zarośnięciu szwów czaszkowych. W przypadku radykalnej operacji widoczną część mózgowia uwalnia się ze zrostów, tamuje się miejsca krwawiące i usuwa nadmiar worka przepuklinowego. Brzegi opony twardej ze-szywa się szwem ciągłym, jedwabnym 5-0. W razie potrzeby ubytek w oponie twardej pokrywa się przeszczepem powięzi szerokiej uda, a ubytek kostny przeszczepem kostnym własnym lub przeszczepem mas plastycznych, tantalem lub Vitalium. Zeszycie skóry pojedynczymi szwami węzłowymi z nylonu nie nastręcza zwykle większych trudności.

W okresie pooperacyjnym, ze względu na rozległość zabiegu i niebezpieczeństwo zakażenia, podajo się dzieciom antybiotyki: penicylinę 10000000 j./d.

Źródło: https://studentwpodrozy.pl/manila-brama-do-filipin/