Splątanie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Hipoksemia krwi tętniczej Leukocytoza lub leukopenia Limfopenia Hipoalbuminemia Podwyższony poziom mocznika Podwyższony poziom LDH

Zmiany obejmujące kilka płatów w radiogramach Bakteriemia. Odmienny obraz kliniczny mają w grupie CAP aspiracyjne zapalenia płuc. Najczęściej występują one u mężczyzn w wieku 35-5-0 lat, nadużywających alko-holu lub leków, z zaawansowaną chorobą przyzębia. Ujawniają się z opóźnie-niem (po tygodniach) z wysoką gorączką i czasem dreszczami. Częsty jest kaszel z odkrztuszaniem ropnej lub gnilnej plwociny. W badaniu przedmiotowym stwierdza się znaczny spadek masy ciała oraz cechy nacieku w płucach. Regułą jest leukocytoza w połączeniu z niedokrwistością i trombocytozą. Radiologicznie najbardziej znamienne są zmiany o charakterze jam. Preparaty plwociny barwione metodą Grama wykazują dużą liczbę pleomorficznych komórek wielojądrowych. Należy przy tym wykluczyć obecność pałeczek kwasoopomych. Zapalenia te wywołują tlenowe i beztlenowe saprofity jamy ustnej i gardła same lub wraz z takimi tlenowcami, jak H. influenzae, S. aureus i Gram-ujemne pałeczki jelitowe (3, 9,1-0).

Czasami, mimo prawidłowego postępowania terapeutycznego, choroba postępuje. Określono wskaźniki świadczące o niepomyślnej progresji zapalenia płuc. Należą do nich przede wszystkim powiększanie się nacieków płucnych w radiogramach oraz konieczność mechanicznej wentylacji, zwłaszcza z zastosowaniem PEEP i FiO, powyżej -0,6, wystąpienie wstrząsu septycznego, pojawienie się ARDS, dołączenie się niewydolności nerek i wtórna kolonizacja florą Gram-ujemną (1,6, 23,19). Przypadki takie rokują bardzo źle. Ocenia się, że śmiertelność wśród chorych leczonych ambulatoryjnie nie przekracza 5 % (19), podczas gdy wśród hospitalizowanych sięga 13-22 % (8, 17). Przyczyną zgonów jest głównie wstrząs septyczny i hipoksja tkankowa.

Author:

Related Post

top