2/5 - (1 vote)

Subtelne rozgałęzienia włókien nerwowych wegetatywnych docierają do wszystkich tkanek, do wszystkich zakamarków ciała. Rozszerzając lub zwężając naczynia krwionośne regulują one dopływ krwi do poszczególnych narządów, a włókna, zwane odżywczymi, podtrzymują przemianę materii i procesy życiowe komórek. Podobnie i hormony wraz z krwią docierają wszędzie, wywierając swe działanie na wszystkie tkanki. Ta ogromna” zależność procesów życiowych naszego organizmu od ośrodkowego układu nerwowego sprawia, że nieuniknione z biegiem czasu starzenie się układu nerwowego musi prowadzić do stopniowego pogorszenia warunków życiowych wszystkich komórek i tkanek, z chwilą zaś obumarcia mózgu i rdzenia ustaje oddychanie oraz krążenie krwi i cały organizm kończy życie. Starzenie się układu nerwowego, to czynnik stanowiący główną przyczynę fizjologicznego starzenia się naszego ciała. Ale nie jest to czynnik jedyny. Ścieśnienie komórek w niektórych tkankach i przyleganie ich do siebie bardzo pogarsza warunki odżywiania i oczyszczania się komórek. W niektórych tkankach komórki specjalizują się w produkcji pewnych substancji, które spełniają dużą rolę w organizmie. Ta tzw. metaplazma, leżąc poza samymi komórkami i otaczając je, również upośledza ich procesy życiowe. A i „kanalizacja” nieraz szwankuje. Są w naszym ciele takie tkanki, do których krew w ogóle nie dochodzi, gdyż nie zawierają one naczyń włosowatych. Wymiana substancji odbywa się tu drogą dyfuzji, czyli przenikania cieczy. Są to, oczywiście, gorsze warunki i w takich tkankach szybciej wystąpi zwyrodnienie — I u należą np. chrząstki, ścięgna, soczewka i rogówka oczna, wewnętrzna błona dużych tętnic. Istotnie — starzenie się tych tkanek najwcześniej daje się nam we znaki: przypomnijmy sobie tylko dolegliwości stawowe wieku podeszłego, a także kłopoty z okularami, które trzeba wkładać do czytania nieraz już wkrótce po czterdziestce. Samo zatrzymanie wzrostu, konieczne dla zachowania prawidłowej wielkości, kształtu i funkcji ciała, już kładzie kres bujnemu rozmnażaniu się komórek, a hamowanie ich podziału to, jak już wiemy, wyrok powolnego starzenia się i śmierci.

Źródło: https://bochen-chleba.pl/jak-wykorzystac-nadmiarowy-zakwas-na-chleb/