Wiele osób cierpi na zaburzenia snu. Szczególnie osoby chore mające niewiele ruchu, drzemiące w dzień, mogą przeżywać ciężkie chwile w nocy. W nocy jesteśmy sami z własnymi myślami, nasze problemy ulegają wyolbrzymieniu. Łatwo ulec negatywnym myślom, wpaść w przerażenie. Dlatego ważne jest, by unikać w nocy bezczynnego leżenia w łóżku. Jeżeli nie możesz zasnąć, zastanów się, co jest tego przyczyną. Może jakiś nie rozwiązany problem? Spróbuj go rozwiązać. Może jakiś konflikt? Zażegnaj go. Może odwrócony rytm dnia i nocy? Nie śpij w dzień i zażywaj więcej ruchu.

Poniżej przedstawiam wyjątkowo skuteczną metodę zasypiania, zaczerp-niętą z programu Jose Silvy. Zastosuj ją, gdy nie będziesz mógł zasnąć. Umożliwia ona szybkie zasypianie w każdym miejscu i w każdej sytuacji, prowadząc do naturalnego i regenerującego snu bez używania środków farmakologicznych.

Gdy będziesz chciał zasnąć, to wykonaj poniższe ćwiczenie: 1. Wprowadź się w stan pełnego rozluźnienia. 2. Wyobraź sobie szkolną tablicę i siebie trzymającego w jednej ręce kredę, a w drugiej ściereczkę.

-3. Narysuj w wyobraźni na tablicy duży okrąg i wpisz w ten okrąg duże X. 4. Wymazuj następnie to X, zaczynając od środka, uważając, by nie naruszyć samego okręgu. Gdybyś go jednak naruszył, to wymazany fragment dorysuj kredą.

-5. Gdy X jest już całkowicie wymazane, napisz na prawo od okręgu dużymi literami słowo GŁĘBIEJ. Za każdym razem, gdy będziesz pisał słowo GŁĘBIEJ, będziesz osiągał głębszy i zdrowszy stan świadomości prowadzący do naturalnego i odprężającego snu.

-6. Wpisz następnie w ten okrąg dużymi cyframi liczbę 100. 7. Wymaż teraz tę liczbę, uważając, by nie naruszyć ciągłości okręgu. 8. Gdy 100 jest zupełnie wymazane, napisz na poprzednio napisanym słowie jeszcze raz GŁĘBIEJ. Za każdym razem, gdy będziesz pisał słowo GŁĘBIEJ, będziesz osiągał głębszy i zdrowszy stan świadomości prowadzący do naturalnego i odprężającego snu.

-9. W’I podobny sposób postępuj z liczbami w malejącej kolejności 99, 98, 97 itd., aż zaśniesz. Za każdym razem, gdy będziesz stosował tę technikę, będziesz zawsze i wszędzie zasypia! w normalny i naturalny sposób, bez zażywania żadnych środków. Obudzisz się o zwykłej dla Ciebie porze lub o czasie przez Ciebie określonym. Po obudzeniu będziesz się czuł bardzo wypoczęty i zdrowy. Z każdym kolejnym zastosowaniem tej techniki będziesz zasypiał łatwiej i szybciej

Author:

Related Post

top