Rate this post

Dodatkowym problemem jest krótkotrwale utrzymywanie się wejść żylnych na skutek drażniącego działania roztworu na śródbłonek małych naczyń. Zmusza to niekiedy do codziennych zmian miejsca wkłucia, co doprowadza do szybkiego -wyczerpywania się wejść żylnych.

Wszystkie wymienione wady metody obwodowej nie równoważą jednak zasadniczej wady metody centralnej – niebezpieczeństwa posocznicy, której punktem wyjścia może być cewnik wprowadzony bezpośrednio do dużych naczyń żylnych.

Zasadniczą zaletą metody centralnej jest możliwość podawania glukozy w dużych stężeniach, co pozwala na pełne pokrycie zapotrzebowania energetycznego podażą stosunkowo niewielkiej objętości płynu. Istotna jest również możliwość prowadzenia nawet kilkumiesięcznej hiperalimentacji przez to samo wejście żylne.