Rate this post

Wyniki badań świadczące o ostrym procesie zapalnym są w atypowych zapaleniach płuc słabiej wyrażone OB jest miernie podwyższone, leukocytoza w granicach normy lub niewiele zwiększona, czasem z limfocytozą.

Zakażenia wirusowe nie wymagają leczenia antybiotykami, drobnoustroje atypowe odpowiadają na leczenie makrolidami. Wykazano jednak, że oporność na makrolidy narasta (ryc. 2), warto więc dokładnie przeanalizować rozpoznanie przed decyzją o ich podaniu. W Polsce odnotowano wyraźny wzrost oporności drobnoustrojów również na makrolidy (2).

W ostatnich latach ze względów praktycznych podzielono zapalenia płuc na pozaszpitałne, jeśli do zakażenia doszło w środowisku domowym, i wewnątrz- szpitalne, wywołane drobnoustrojami, którymi pacjent zakaża się w szpitalu. być więc skierowane zarówno przeciwko drobnoustrojom Gram-dodatnim (pa-ciorkowiec grupy B), jak i Gram-ujemnym enterokokom. Ampicylina z aminogli- kozydem lub ampicylina i cefotaksym są lekami spełniającym te wymogi (tab. 5). Jeżeli rozważa się również zakażenie gronkowcem złocistym, można zastosować cefuroksym lub amoksycylinę z kwasem klawulanowym.