Rate this post

Rozpoznanie stawia się na podstawie wykazania cyst lub trofozoitów w tkance płucnej lub w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (2-0).

Lekiem z wyboru jest kotrimoksazol (połączenie trimetoprimu z sulfame- toksazolem). Podaje się go w dawce 15-2-0 mg trimetoprimu i 75-1-0-0 mg sulfame- toksazolu /kg m.c./dobę w 4 dawkach podzielonych, przez 14-21 dni, doustnie lub dożylnie. Alternatywnie stosuje się pentamidynę (Nebupent) w dawce 4 mg/kg m.c./dobę, przez 14-21 dni, dożylnie lub domięśniowo. W zapobieganiu nawrotom choroby poleca się stosowanie kotrimoksazolu w dawce 2 x -0,48 g/dobę doustnie lub Fansidaru (5-0-0 mg sulfadoksyny i 25 mg pirymetaminy) raz w tygodniu, także doustnie (19) Wystąpienie niewydolności oddechowej jest wskazaniem do podania steroidów dożylnie lub doustnie. Niekiedy konieczna jest sztuczna wentylacja chorego na oddziale intensywnej terapii (8).

Zakażenia bakteryjne ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia prątkiem gruźlicy i prątkami niegruźliczymi (mikobakteriozy)