Rate this post

W wyrównywaniu płynów

dx1l7 NWD, – dzień życia razy pełne noworodkowe zapotrzebowanie standardowe w 7 dniu życia (NWD, przy 3000 ml/m2 na 0,21 m2 powierzchni ciała lub przy 180 ml/kg m.c. na 3,5 kg wynosi 630 ml, tj. w pierwszym dniu życia 90 ml/d).

W wyrównywaniu płynów należy uwzględniać również stałą wymianę jonów, wśród których do najważniejszych należą: sód (Na+), potas (K+) i chlor (Cl-). Średnie wartości w osoczu wynoszą dla Na+ 137-142 mmol/1, Cl~ 98-103 nimol/1 i dla K+ 3,5-5 mmol/1. Potas jest ponadto głównym kationem płynu śródkomórkowego. W ciągu doby z moczem może być wydalone do 50 mmol/1 podstawowych jonów.

Jako normalne dobowe zapotrzebowanie na podstawowe jony przyjmuje się na ogól dla Na+ i Cl- 35-50 mmol/m2 oraz dla K+ 30-40 mmol/m2. Jako minimalne zapotrzebowanie dwóch podstawowych kationów przyjmuje się 10 mmol/m2/d. Za-