Rate this post

Termin ograniczony

-2) w terminie ograniczonym – tj. wynikającym z postępującej choroby, np. niektóre wady rozwojowe wymagające korekcji, często wielokrotnych, o określonych czasowo okresach rozwoju, które mogą się pogłębiać bez leczenia operacyjnego

-3) w trybie przyspieszonym – dotyczy szybko postępujących zmian chorobowych, w których niewykonanie zabiegu może pogarszać rokowanie ogólne, np. zmiany nowotworowe itp.

-4) w stanach naglących – gdzie czas rozpoczęcia zabiegu ograniczany jest tylko okresem niezbędnym dla bezpieczeństwa operacji, wyrównania zaburzeń ogólnych, np. niedrożność przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, niektóre stany urazowe, a wśród nich stany wstrząsu dające się wyrównać lub częściowo poprawić leczeniem zachowawczym itp.