Rate this post

Nieruchomości każdego dnia są kupowane i sprzedawane. W tych procesów koniecznie trzeba zachować procedury, bez których transakcje nie będą uznane i w świetle obowiązującego prawa będą one nieważne. Planując sprzedaż lub kupno nieruchomości, koniecznie trzeba udać się do kancelarii notarialnej. Według polskiego prawa każde przeniesienie własności nieruchomości musi być opatrzone zapisami sporządzanymi w formie aktu notarialnego. Notariusz ma do odegrania kluczową rolę, która polega na przykład na sprawdzeniu, zweryfikowaniu tożsamości stron biorących udział w transakcji. Zbadanie wiarygodności przedłożonych dokumentów także jest w zakresie jego obowiązków zawodowych. Kupno nieruchomości nie odbywa się jednak bezpłatnie. Notariusz za swoją pracę pobiera opłaty w postaci tak zwanej taksy notarialnej. Opłata ta nie jest stała. Jest ona uzależniona od wartości nieruchomości. Im większa jej cena, tym za usługę trzeba zapłacić więcej. W przypadku nieruchomości o największej wartości ? opłata dla notariusza może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.