Rate this post

Budzi niezadowolenie w ludziach, a przede wszystkim w młodych, ludziach. Oczywiście brak kolacji to nie jest część zjawisko w naszych stronach, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje trzeciego świata to brak kolacji czy nawet jakiegokolwiek posiłku jest bardzo częstym zjawiskiem, co niestety jest bardzo smutne i za wszelką cenę powinniśmy tego się wystrzegać, oczywiście nie w sensie, że nie będziemy na to zwracali uwagi i ogarniali się totalną znieczulicą, ale chodzi mi tutaj mianowicie o to, że trzeba zapobiegać takiemu zjawisku. Skoro my pomożemy innym, to, dlaczego inni mieliby nie pomóc nam w ciężkich sytuacjach. Brak kolacji może okazać się bardzo szkodliwy dla młodego organizmu, oczywiście, jeżeli raz pójdziemy spać bez kolacji to nic się nie stanie, ale jeżeli będzie się to działo regularnie, to oczywiście zaczniemy odczuwać negatywne skutki tego zjawiska. Ludzie nie powinni się objadać na noc, ale posiłek jest potrzebny, ponieważ sen trwa nawet kilka godzin, a organizm dalej pracuje, więc nie zostawiajmy go bez pokarmu.