U dzieci starszych, dobrze rozwiniętych, nieznacznego stopnia obniżenie temperatury ciała nie stwarza większych zagrożeń. Obserwuje się tu częściej zaburzenia w postaci nadmiernego wzrostu temperatury ciała w przebiegu przedoperacyjnych infekcji lub nawet nieraz jako wynik odwodnienia. W sytuacjach tych należy dążyć bezwzględnie do obniżenia nadmiernie podwyższonej temperatury w okresie przedoperacyjnym. Nie powinno się w zasadzie rozpoczynać operacji u dzieci gorączkujących powyżej 38°C z wyjątkiem zabiegów nagłych.

Zaburzenia termoregulacji mają istotne znaczenie w leczeniu operacyjnym u dzieci, stąd uważa się, że określenie temperatury ciała, zwłaszcza u dzieci młodszych, jest tak samo ważnym elementem monitorowania, jak ocena tętna i ciśnienia tętniczego, i to nie tylko w czasie operacji, ale również w okresie przed- i pooperacyjnym.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU PREMEDYKACJA Przez pojęcie farmakologicznego przygotowania do zabiegu, nazywane preme- dykacją, należy rozumieć stosowanie leków wspomagających anestezję lub analgezję miejscową. Celem premedykacji jest:

Author:

Related Post

top