U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej

U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej

metoda ta znajduje zastosowanie jako środek poprawy ogólnego stanu odżywienia dziecka, polepszając jego stan ogólny, żywotność oraz zwiększając odpowiedź immunologiczną ustroju na bodźce antygenowe. Pozwala również złagodzić następstwa działań ubocznych radio- i chemioterapii na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

U noworodków i niemowląt z zespołem niewydolności oddechowej powszechnym problemem jest upośledzenie funkcji przewodu pokarmowego, często uniemożliwiające odżywianie doustne. Również w tej grupie dzieci podstawowym działaniem terapeutycznym, oprócz prowadzenia sztucznej wentylacji, staje się odżywianie pozajelitoAve. W miarę gromadzenia doświadczeń i udoskonalania metod podaży płynów wskazania lecznicze do prowadzenia odżywiania pozajelitowego ulegają poszerzeniu. Już w chwili obecnej jest to praktycznie rutynowe postępowanie lecznicze w intensywnej terapii noworodka ze schorzeniem chirurgicznym.

Istotne jest, jeżeli to możliwe, rozpoczęcie żywienia pozajelitowego przed wystąpieniem objawów choroby głodowej. Chorzy, o których z góry wiadomo, że nie będą mogli być żywieni doustnie wcześniej niż po 7 dniach, powinni być poddani pełnemu odżywianiu pozajelitowemu. U noworodków i niemowląt ten okres tolerancji głodu skraca się do 3-5 dni.

Author:

Related Post

top